Alles over het WWFT cliëntenonderzoek

WWFT cliëntonderzoek

Sinds januari 2020 is de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) aangescherpt. Dit brengt extra plichten voor ondernemers in de financiële dienstverlening met zich mee. Een zogeheten WWFT cliëntenonderzoek hoort hier bijvoorbeeld bij. Lees hier meer over de WWFT en hoe zo’n cliëntenonderzoek in z’n werk gaat. 

Meer over de WWFT

De WWFT stelt dat u als ondernemer verplicht bent om actie te ondernemen wanneer u ongebruikelijke transacties opmerkt of tegen verdachte partijen of omstandigheden aanloopt. Dit is een middel ter bestrijding van verschillende vormen van financiële criminaliteit, zoals witwassen en fraude. Maar het heeft ook handen en voeten gegeven aan de bestrijding van terrorismefinanciering. De WWFT stelt dat te allen tijde duidelijk moet zijn wat de herkomst is van geldstromen. Met de WWFT worden ondernemers betrokken bij de bestrijding van deze criminaliteit door ze verantwoordelijk te houden voor hun acties. Meewerken aan financiële misdrijven is dan ook zwaar strafbaar: het kan boetes of zelfs strafvervolging opleveren. Bovendien loont het zeker niet altijd om met verdachte cliënten in zee te gaan; oplichtingspraktijken komen geregeld voor, waarna je als ondernemer met lege handen staat. En wat te denken van de schade aan de integriteit en het imago van een bedrijf. Houdt u zich dus aan de WWFT: controleer de cliënt middels een WWFT cliëntenonderzoek en doe een melding wanneer u verdachte zaken opmerkt.  

Hoe ziet een WWFT cliëntenonderzoek eruit?

Het WWFT cliëntenonderzoek is erop gericht bloot te leggen met wie u in zee gaat. Zo wordt de identiteit duidelijk van uw zakenrelatie. Dit wordt ook wel KYC genoemd: Know Your Customer. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op echtheid van identiteitspapieren, maar ook of u daadwerkelijk zakendoet met de cliënt of dat dit een tussenpartij is. Of dat degene met wie u handelt ook daadwerkelijk daartoe bevoegd is. De makkelijkste en efficiëntste manier om zo’n onderzoek uit te voeren is middels gespecialiseerde software. Deze kan structureel uw relaties en transacties aan controles onderwerpen. Hierin worden al uw zakelijke contacten en transacties opgenomen en voor vijf jaar vastgelegd – dit laatste is een vereiste vanuit de WWFT. Het systeem kan ook bedenkelijke handelingen opmerken. Op dat moment krijgt u een melding en dient u in actie te komen en aan de overheid door te geven dat er iets niet in de haak is. Zo’n cliëntenonderzoek is dus erg belangrijk in de bestrijding van financiële criminaliteit. Draag uw steentje bij en houdt uw cliëntenbestand schoon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *