Wat houdt Customer Due Diligence in?

Customer Due Diligence

Customer Due Diligence (CDD) is een begrip dat u zult tegenkomen wanneer u met de WWFT te maken hebt, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. CDD houdt kortweg in dat u als ondernemer je klant moet kennen voordat u er zaken mee doet. Lees hier hoe dat zit.

Wat moet ik met Customer Due Diligence?

Due diligence is de Engelse bewoording voor gepaste zorgvuldigheid. Met Customer Due diligence wordt bedoeld dat u als financiële dienstverlener voorzichtig moet zijn met wie u zaken doet. Ken uw klant dus, voordat u er mee in zee gaat. Dit is vastgelegd in de WWFT. Deze wet is in het leven geroepen om financiële criminaliteit zoals fraude en witwassen tegen te gaan. Ook terrorismefinanciering kan hiermee worden bestreden. Financiële criminaliteit is al jaren een probleem in ons land, waar veel geld mee gemoeid is. De overheid heeft van het opsporen en bestrijden hiervan dan ook een prioriteit gemaakt en zodoende de WWFT in het leven geroepen. Concreet houdt Customer Due Diligence in dat u de klant en transacties aan een screening dient te onderwerpen. Zodoende kunnen verdachte handelingen worden opgemerkt en tegengegaan.

Wat houdt de WWFT in?

De WWFT dient te voorkomen dat er geld wordt witgewassen, belasting wordt ontdoken of anderzijds criminele activiteiten worden gefinancierd. Als u zich niet aan de wet- en regelgeving van de WWFT houdt, kan dit vervelende consequenties hebben. Hier staan bijvoorbeeld boetes op. Ook strafrechtelijke vervolging kan een gevolg zijn. Bovendien kan een bedrijf financiële én imagoschade oplopen wanneer er zaken wordt gedaan met bedenkelijke partijen. Iets dat u als ondernemer absoluut wilt voorkomen. Houdt u zich dus aan de WWFT, en wees op de hoogte van welke regelgeving op uw onderneming van toepassing is. En doe direct een WWFT melding zodra u een verdachte transactie opmerkt, of wanneer een onbetrouwbare partij u benadert.

Hoe screen ik mijn klanten?

Door te weten met wie u precies zaken doet, kunt u voorkomen dat er handel wordt gedreven met onbetrouwbare partijen. De screening van klanten is verplicht, zoals vastgelegd in de WWFT. Hoe ziet zo’n screening er nu precies uit en waar wordt op gescreend? Cliënten worden bijvoorbeeld gecontroleerd op hun KVK-inschrijving. Ook kan de echtheid van identiteitspapieren worden gecontroleerd. Met speciale software is dit heel gemakkelijk. Zodra deze een ongebruikelijke actie opmerkt, krijgt u een melding. Aan u is dan de plicht om dit door te geven aan de overheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *