Wet ter voorkoming van witwassen (WWFT)

Wet ter voorkoming van witwassen

Als u werkzaam bent in de financiële dienstverlening, dan krijgt u geheid te maken met de WWFT: de wet ter voorkoming van witwassen. Lees hier meer over wat deze wet in de praktijk voor gevolgen heeft wanneer u opereert in de financiële sector.

 

Wat is het doel van de wet ter voorkoming van witwassen? 

De afkorting WWFT staat voor wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Het doel van de WWFT is het handhaven van integriteit binnen de financiële sector, middels het voorkomen en bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen, fraude en het financieren van terrorisme. Door de verantwoordelijkheid van het melden van misstanden direct bij ondernemers te leggen, kan vermogenscriminaliteit bij de bron worden aangepakt. De WWFT verplicht ondernemers in de financiële wereld tot het doen van cliëntenonderzoek voordat ze met iemand in zee gaan. Ook transacties moeten aan een screening worden onderworpen. Ondernemingen zijn verplicht om tot actie over te gaan wanneer ze tegen verdachte zaken aanlopen. Concreet houdt dit in dat er een WWFT melding dient te worden gedaan. Zonder de hulp van ondernemingen zal het erg moeilijk zijn om financiële criminaliteit en terrorismefinanciering uit te roeien; de hand en blik van de overheid is immers niet onbeperkt. 

 

Hoe houd ik mij aan de Wet ter voorkoming van witwassen?

Zoals eerder genoemd zullen ondernemers in de financiële sector hun cliënten en transacties aan een screening moeten onderwerpen. Bij zo’n screening wordt vooral de identiteit van de cliënten gecontroleerd. Is de cliënt bevoegd bijvoorbeeld? Doet u daadwerkelijk zaken met deze persoon, of handelt hij namens een onbekende derde? Hoe u zo’n cliëntenonderzoek uitvoert, laat de overheid vrij. Maar de uitkomst dient hetzelfde te zijn: er moet een gedegen inschatting worden gemaakt van de risico’s van een transactie of zakelijke handeling en de identiteit van uw cliënt moet helder zijn. Het controleren en vaststellen van die identiteit moet gebeuren vóórdat een transactie plaatsvindt. Bovendien dient deze controle niet eenmalig te zijn, maar structureel. Binnen de financiële sector bestaan er uiteraard veel verschillende soorten ondernemingen. De Wet op voorkoming van witwassen heeft specifieke eisen gesteld aan verschillende categorieën instellingen en ondernemingen. Zo is een bank aan andere regels gebonden dan accountant bijvoorbeeld. Wees derhalve op de hoogte van welke eisen aan uw handelen worden gesteld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *